תגית: ויסות רגשי

צ'לנית, סירה, מים, ים
ילדה, גרביים, רגליים
ברזל לסימון בעלות על בקר, ברזל מלובן