תגית: ויקטור אורבן

כפפות מטבח
ילד, פולין, נשר, דגל