תגית: וירוס

הקפלה הסיסטינית, מיכאלאגנ'לו, ריחוק חברתי
ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
נגיף