תגית: ורנר הייזנברג

קסם, נפילה, בועות
קירות, צבעים, מופשט, בפנים, בחוץ