תגית: זוחלים

נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט
עור, עירום, שד