תגית: זיהום

גוזלים, קן, רעבים
מזון, קומפוסט, אשפה, זבל
האישה החולה, יאן סטין, רופא וחולה