תגית: זיכרון קולקטיבי

נחש קוברה יוצא ממגרה
גיבור לאומי