תגית: זכויות האזרח

מדפים, נייר חום
רגליים, מרגל, צל, רחוב
מרטין לותר קינג, אנדרטה, וושינגטון
זכוכית, שבורה, חלון