תגית: זכויות האישה

תינוק, רך נולד, תינוק רדום, כובע צמר
יוגה, אישה, גוף
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים