תגית: זמן

רכבת
ציפור שיר, ציפור צהובה
קוביות קרח
כלב, תלוי
טרולסטיגן, נורבגיה
פריחה עפה ברוח, פסל של רובין רייט
צמר פלדה נשרף
החלל החיצון
רכבת מלאה
עבר בצבע