תגית: זמן

שחפים
דאו, בת אלמוות, עגור, ז'אנג לו
איש מחכה, לחצות כביש, התבוננות
רכבת
ציפור שיר, ציפור צהובה
קוביות קרח
כלב, תלוי
טרולסטיגן, נורבגיה
פריחה עפה ברוח, פסל של רובין רייט
צמר פלדה נשרף
החלל החיצון
רכבת מלאה
עבר בצבע