תגית: זן

סירת מפרש, ים, לילה, כוכבים
לוטוס, גן, בודהיזם