תגית: זנון מקיטיון

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
כדור טניס, סיבוב