תגית: זקנה

זוג מבוגר, ים, רוח
זקנים נהנים
רומא העתיקה, פסלים
גיל