תגית: חברים

שתי חברות, קרל שוונינגר הבן
חברים, יפן, אותיות