תגית: חובה

ארנסט לודוויג קירשנר, מרצלה
זוהר, גלגל אש, בוהק, מלאך
יום קיץ, חוף ברייטון, אדוארד הנרי פוטהסט