תגית: חומסקי

שמונה פעמונים, וינסלו הומר
מיקרופון
צופר רכב ליד אוזן
טלפון מקופסת פח