תגית: חוני המעגל

גוזלים, קן, רעבים
בכחנליה, פאן, ניקולה פוסן