תגית: חיוך

בסטר קיטון
חיוך, צעירה מחייכת
תינוק, קוקו, Peekaboo