תגית: חיים באר

לונדון, לוח עץ צבוע
פסטיבל האורות, ירושלים
אקדמיה אפלטונית, פומפיי. פסיפס
אלמנה