תגית: חילונות

היינריך היינהף מוריץ דניאל אופנהיים
צהוב-אדום-כחול, קנדינסקי