תגית: חיסונים

ניצחון המוות, פיטר ברויגל האב
חיסונים, מזרקים
כפפות מנתחים, משקפיים
מחט, מזרק, חיסון
שלט, חניה
אלביס מקבל חיסון