תגית: חירות

דרך מנאן, פול נאש
ורד, עלי כותרת
חרדה
צהוב-אדום-כחול, קנדינסקי
בילבי
יד אוחזת בפרח שמתפזר ברוח