תגית: חירות

חרדה
צהוב-אדום-כחול, קנדינסקי
בילבי
יד אוחזת בפרח שמתפזר ברוח