תגית: חלוקת עבודה

גבר זקן, קמטים, מכשיר שמיעה
נמלה, נמלים