תגית: חלימה

אבוריג'ינים, אוסטרליה
לעולם לא עוד, פול גוגן, O Taiti, Nevermore