תגית: חנקן

תיל גרמני, ויליאם אורפן
המון, אצטדיון, סאו פאולו