תגית: חקיקה

פפואה, גינאה החדשה, שבט, ילידים
הפסקת הצהריים של פועלי הברזל, תומס פולוק אנשוץ