תגית: חקירה

פנים, אישה, איקס עיגול, אדום
צעדים, רגליים, עקבות, תקרה, זכוכית
חבל תלייה