תגית: חשיבה חיובית

צ'לנית, סירה, מים, ים
עיתון, אושר
סנדל נשי ורוד על רקע חוף ים
יונק צוף תלוי באוויר