תגית: חשיבה

סנאי
ברווזונים
בלילה, עם מחשב וסמארטפון
מחשב מכני, מחשב מעץ
ג׳ורג׳ בוש מלחמה בעיראק