תגית: חשיפה

עמנואל מקרון
לחישות, נערות לוחשות, סוד
בושה