תגית: חשיפה

אישה, כאב, גלוי, נסתר, בושה, התרסה
עמנואל מקרון
לחישות, נערות לוחשות, סוד
בושה