תגית: טבע האדם

חצוצרה, חצוצרן, נגן
מטדור מת, אדואר מאנה
מרקוס אורליוס, דלקרואה