תגית: טבע האדם

מטדור מת, אדואר מאנה
מרקוס אורליוס, דלקרואה