תגית: טבע

תפוח, תפוח חתוך
תרופות, כדורים
רופיות, שטרות, כסף
תפילה, כביש, צעירה יושבת
חווה בנורמנדי, פול סזאן
מטדור מת, אדואר מאנה