תגית: טוויטר

ברדס אדום, זעם, ניאון
Epaulettes, מדי שרד
Humvee, רכב האמר.
עריסת חתול
ילדים משחקים
נערים