תגית: טוטליטריות

חבל, חבלים
טרנר, The Fighting Temeraire
קהל, גדר תיל, קהל שבוי
John Newcomb
עיניים, בחורה יפה, עלים
גדר תיל, צמח יבש