תגית: טוטליטריות

קהל, גדר תיל, קהל שבוי
John Newcomb
עיניים, בחורה יפה, עלים
גדר תיל, צמח יבש