תגית: טימותי לירי

איוואסקה
אור, פתח, מרחק
טשטוש, פנים, צעירה, סמים
גיטרה, להבות, אש