תגית: טימותי סניידר

דיוקן עצמי עם תכריך, פליקס נוסבאום