תגית: טינה

מיס יוניברס, מלכת יופי, תחרות, סגניות
פרח, פרח פרג, פרג
נשמה, איש בים, מסיכה, מסכה, זרועות פרושות
שברי בוץ, בוץ סדוק