תגית: טסטוסטרון

מודיליאני, חיים סוטין
Balaclava, מסיכת סקי
"אולימפיה", אדואר מאנה