תגית: טעות ייחוס בסיסית

עלה, שרך, צבעים, עונות השנה
קלוד מונה, ד"ר לקלנשה