תגית: טראמפ

כפפות מטבח
הצבעה, בחירות
ילד, פולין, נשר, דגל
ברדס אדום, זעם, ניאון
יוגה, אישה, גוף
כפפת אגרוף, קפיץ
אצבע מכוונת, אקדח
אישה מטורפת, מהמרת כפייתית, תאודור ז'ריקו
יוליוס קיסר, אלזיה, גאלים, Vercingetorix
מסך, זמן מסך, מוניטור
טיפוס, קיר טיפוס
זכוכית, שבורה, חלון
דוחא, קטאר
חדשות, עיתונים, חינמונים
Epaulettes, מדי שרד
מצוף
הצעקה, אדוארד מונק
גדר תיל, צמח יבש
דונלד טראמפ