תגית: טרור

לאוקון, אל גרקו
Humvee, רכב האמר.
גדר תיל, נעל של תינוק
החלל החיצון
חיילים בריטיים מנדט בריטי בישראל