תגית: טרור

גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
רגליים, מרגל, צל, רחוב
דיו, פנטזיה
לאוקון, אל גרקו
Humvee, רכב האמר.
גדר תיל, נעל של תינוק
החלל החיצון
חיילים בריטיים מנדט בריטי בישראל