תגית: טרנסג'נדר

גאווה, להט"ב
מלחיה וכלי לפלפל, מלח ופלפל
מופשט עם כתמי צבע