תגית: טרנסג'נדר

קרולי פרנצי, נערה צוענייה ישנה
גאווה, להט"ב
מלחיה וכלי לפלפל, מלח ופלפל
מופשט עם כתמי צבע