תגית: יובל נוח הררי

שעון אסטרונומי, קופרניקוס, סמואל ווטסון
אופניים, איור, לימון
לימונים
נשים עומדים בציור