תגית: יורם קניוק

דובדבנים
סבון, גיר, גושי סבון
יורם קניוק