תגית: יושר

העתקה, רמייה, פתק, בחינה
תודה, לב, עץ, ענף, עלים
קוביות משחק עם פאות רבות