תגית: יזמות

ביצים, קליפה, שברים
עירוני, דרזדן, אדריכלות
מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית
סקייטבורד
קרוולה
דיימיאן הירסט גולגולת