תגית: יחסי עבודה

קופסאות, תאים
נזיר, בודהיסטי, בודהיזם, תאילנד, קערה
ברקוד, קריסה
פטיש ומגל, קומוניזם