תגית: ילידים

סיו, לקוטה, צ'יף
שואה, ברלין, אנדרטה
ריי מיניקון, פרויקט המחילה