תגית: ילידים

גוזלים, קן, רעבים
סיו, לקוטה, צ'יף
שואה, ברלין, אנדרטה
ריי מיניקון, פרויקט המחילה