תגית: ירושלים

כוסות משקה, בר
עלים, מרטיניק
לונדון, לוח עץ צבוע
פסטיבל האורות, ירושלים
חיילים