תגית: ירושלים

לונדון, לוח עץ צבוע
פסטיבל האורות, ירושלים
חיילים