תגית: ישעיה ברלין

אצבע, כדורסל
חומה, אדם, גו חשוף